අකිලගේ ආදරණීය බිරිඳ එමිගේ උපන්දිනයේ නොදුටු ඡායාරූප


ජැක්සන් ඇන්තනී ගේ ආදරණිය ලොකු පුතා තමයි අඛිල ධනුද්දර කියන්නේ . ඔහු මෑතකදී එමී සමඟ අතිනත ගත් අතර එමී තම උපන්දිනය අද දින දී සමරනු ලබනවා.

එම මොහොතේ ගත් ඡායාරූප කිහිපයක් තමයි මේ


අකිලගේ ආදරණීය බිරිඳ එමිගේ උපන්දිනයේ නොදුටු ඡායාරූප

log in

reset password

Back to
log in