හර්ෂණගෙන් වෙන් වූ වොල්ගා යළිත් මනාළියක් වෙයි


වොල්ගා කල්පනී වගේම හර්ෂණ බෙත්මගේ කියන්නේ කාලයක් පුංචි තිරයේ හිටපු පෙම් යුවලක්. පසුව විවාහ වුණු වොල්ගා වගේම හර්ෂණ මිට වර්ෂයකට පමණ පෙර විවාහ දිවියෙන් සමුගත්තා. ඉන් පසුව දෙදෙනාම විවිධ නිර්මාණවලින් දැකගන්න ලැබුණා. බොහෝ දෙනෙක් ආදරේ කරන වොල්ගා කල්පනී ආයෙමත් මනමාලියක් වෙලා.

ඒ සෑබෑ ජිවිතයට නෙමෙයි. මනාලියන්ගේ ඡායා රූප සදහා. ඒවා පහතින්,


හර්ෂණගෙන් වෙන් වූ වොල්ගා යළිත් මනාළියක් වෙයි

log in

reset password

Back to
log in