මිනී මස් කන බිහිසුණු මත්ස්‍යයා පිරන්හා මිනිසෙක්ව කීතු කරන්න යන්නෙ මිනිත්තුවයි


ලෝකයේ විවිධ මත්ස්‍ය වර්ග ජීවත් වේ. ඒ සෑම මත්ස්‍ය වර්ගයකටම අනෙක් මත්ස්‍ය වර්ග වලින් වෙනස් වන විවිධ වූ ලක්ෂණ පවතී. ඒ අතරින් ඇතැම් මසුන් අපගේ ආහාර වේල සඳහා පෝෂණය ලබා දේ. ඇතැම් මසුන් විෂ සහිත වන අතර මිනිසුන්ගේ මාංශ පවා ආහාරයට ගැනීමට තරම් දරුණු මත්ස්‍යයින්ද සිටී. පිරන්හා යනු ලෝකයේ ජීවත් වන එවැනි බිහිසුණු මත්ස්‍ය කොට්ඨාශයකි. මෙම ලිපිය තුළින් අප බලාපොරොත්තු වන්නේ පිරන්හා මසුන් පිළිබඳ ඔබව දැනුවත් කිරීමටයි.වීඩියෝව පහතින් බලන්න

https://youtu.be/-TeSmP3dg2g


Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මිනී මස් කන බිහිසුණු මත්ස්‍යයා පිරන්හා මිනිසෙක්ව කීතු කරන්න යන්නෙ මිනිත්තුවයි

log in

reset password

Back to
log in