ශ්‍රි ලංකාවේ සුන්දරත්වය විදීමට පැමිණි විදෙශික කාන්තාවක් ගත් අපූරු ඡායාරූප එකතුව


Wonderful photographs of a foreign woman who came to Sri Lanka මෙම සුන්දර රටේ සිත් ඇද බැද ගන්නා ඡායාරුප කිහිපයක් විදෙශිකයක් විසින් ලොවටම හෙලි දක්වා තිබේ.ඉන් කිහිපයක පහත දක්වා ඇත.අපි සැමගේ මෙම මවුබිම කොතරම් සුන්දරද,එම සොදුරු බව වෙන කිසි රටක දක්නට නොලැබෙනු ඇත. වීඩියෝව බලන්න හැකිතරම් ශෙයා කරන්න


ශ්‍රි ලංකාවේ සුන්දරත්වය විදීමට පැමිණි විදෙශික කාන්තාවක් ගත් අපූරු ඡායාරූප එකතුව

log in

reset password

Back to
log in