ඉතාමත් බිහිසුනු අමානුෂික පරීක්ෂණයක් සංවේදී අය නැරබීමෙන් වලකින්න


940 දශකයේ රුසියාවේ දෙවන ලෝක යුද සමයේ රුසියාවේ සිර ගෙවල් වල දේශපාලනික සිරකරුවන් බොහෝමයක් සිටියා. රුසියානු පර්යේෂකයින්ට අවශ්‍ය වී තිබුනා නින්ද නොලැබීම මගින් මිනිසාට ඇති වන බලපෑම ගැන අධ්‍යනය කිරීමට. ඔවුන් ඒ සඳහා සිරගෙවල් වලින් සිරකරුවන් 5 දෙනෙක් තෝරා ගනු ලැබුවා. පර්යේෂණය සිදුකරන ලද්දේ මුද්‍රා තබන ලද කාමරයක.දවස් 4 සීමාව වන විට ඔවුන් කතා කරන දේවල් කෙමින් කෙමින් අඳුරු වුවා. ඔවුන් මුහුණදුන් සහ සිදු කල බිහිසුණු දේවල් පිළිබඳව කතා කිරීම වැඩි වුවා. පහල ක්ලික්කර වීඩියෝව බලන්න


ඉතාමත් බිහිසුනු අමානුෂික පරීක්ෂණයක් සංවේදී අය නැරබීමෙන් වලකින්න

log in

reset password

Back to
log in